Top of page

Events

01.-03.
July

Weaving Echoes – Meisterschüler:innen-Ausstellung 2022

Weaving Echoes – Meisterschüler:innen-Ausstellung 2022

Weaving Echoes – Meisterschüler:innen-Ausstellung 2022

Diploma Exhibition III (Diploma Exhibitions Summer 2022)

Diploma Exhibition III (Diploma Exhibitions Summer 2022)

Diploma Exhibition III (Diploma Exhibitions Summer 2022)

Hochschultage 2022

Hochschultage 2022

04.-10.
July

Weaving Echoes – Meisterschüler:innen-Ausstellung 2022

Weaving Echoes – Meisterschüler:innen-Ausstellung 2022

Weaving Echoes – Meisterschüler:innen-Ausstellung 2022

Weaving Echoes – Meisterschüler:innen-Ausstellung 2022

Weaving Echoes – Meisterschüler:innen-Ausstellung 2022

Weaving Echoes – Meisterschüler:innen-Ausstellung 2022

Weaving Echoes – Meisterschüler:innen-Ausstellung 2022

Meisterschüler*innen Lectures

11.-17.
July

Weaving Echoes – Meisterschüler:innen-Ausstellung 2022

Weaving Echoes – Meisterschüler:innen-Ausstellung 2022

Weaving Echoes – Meisterschüler:innen-Ausstellung 2022

Weaving Echoes – Meisterschüler:innen-Ausstellung 2022

Weaving Echoes – Meisterschüler:innen-Ausstellung 2022

Weaving Echoes – Meisterschüler:innen-Ausstellung 2022

Weaving Echoes – Meisterschüler:innen-Ausstellung 2022

Mon 

18

Tue 

19

Wed 

20

Thu 

21

Fri 

22

Sat 

23

Sun 

24

18.-24.
July
25.-31.
July

Exhibition – Qi Jin "Spiegelwasser"

Exhibition – Qi Jin "Spiegelwasser"

Exhibition – Qi Jin "Spiegelwasser"

Exhibition – Qi Jin "Spiegelwasser"

Exhibition – Qi Jin "Spiegelwasser"

Exhibition – Qi Jin "Spiegelwasser"

Exhibition – Qi Jin "Spiegelwasser"